Program Rastemo skupaj poteka pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje in ob podpori globalne mreže The Human Safety Net (THSN).

Najpomembnejše obdobje v razvoju otroka traja od rojstva do šestega leta.
Znanstveno dokazano je, da se v tem času izoblikujejo potenciali za otrokov
uspeh v šoli in prihodnosti, razvoj pa pomembno vpliva tudi na njihovo zdravje v prihodnosti. Rastemo skupaj ustvarja prostor, kjer se družine lahko povezujejo, izmenjujejo izkušnje in spoznavajo nove načine vzgoje in ustvarjanja prijetnih medsebojnih odnosov. Ustvarja tudi prostor za podporo in motivacijo staršev, kadar naletijo na prepreke pri vzgoji malčkov. Vse pa je za družine popolnoma brezplačno.

Kaj je THSN? The Human Safety Net je mreža ljudi, ki pomagajo ljudem. Temelji na ideji, da tisti, ki prejmejo nekaj dobrega, to dobro kasneje v življenju delijo naprej. THSN spodbuja nevladne organizacije po vsem svetu, da ustvarjajo priložnosti in programe, ki koristijo razvoju v
lokalni skupnosti, v kateri delujejo.