FILANTROPIJA LOGO.png
PARTNER PROJEKTA
PROJEKT SOFINANCIRATA:
Republika Slovenija – MDDSZEM in
Evropska unija iz sredstev
Evropskega socialnega sklada

DELOVNI ČAS:
Med letom: od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure
Julij in avgust: od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00 ure

Sedež VGC Skupna točka:
Zaloška 54, Ljubljana (zemljevid)
Vodja centra:
Tanja Petek
skupna.tocka@zpmmoste.net, Tel: 040/760-515
Aktivnosti VGC Skupna točka potekajo na lokacijah:
ZPM Ljubljana Moste-Polje – Proletarska 1 (pritličje), Ljubljana
Slovenska filantropija – Cesta Dolomitskega odreda 11, Ljubljana
Skupna točka Grosuplje – Taborska 6, Grosuplje
Skupna točka Vrhnika – Cankarjev trg 4, Vrhnika
VGC Hiša sadeži Logatec – Tržaška 148, Logatec
OBVESTILO za obiskovalce VGC Skupna točka na Zaloški:
Obveščamo vas, da je naša Skupna točka še vedno odprta za vas. Vse vsebine izvajamo online, preko spleta. Na telefon in mail smo dosegljivi od 8.00 do 18.00 ure. Vabimo vas, da si ogledate naš novi e-BRLOG (https://ucilnica.zpmmoste.net/), na katerem najdete zanimive vsebine za preživljanje prostega časa in učenje novih veščin. Za vse informacije, vprašanja in ostalo pomoč smo dosegljivi na mail skupna.tocka@zpmmoste.net ali preko telefona 040/760-515 (Estera).

PROJEKT PODPIRAJO:
Mestna občina Ljubljana 
Občina Grosuplje 
Občina Vrhnika 
Občina Logatec

O PROJEKTU: VEČGENERACIJSKI CENTER SKUPNA TOČKA
Večgeneracijski center Skupna točka je projekt, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo, in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine. Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem centru Skupna točka, omogočamo socialno vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradimo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S tem želimo omogočiti premostitev vrzeli med generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja vsi pozabljamo.
Ciljne skupine:
– družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
– osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
– starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
– družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
– otroci in mladi s posebnimi potrebami,
– migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
– romske družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
– enostarševske družine,
– invalidi.

Glavni cilji projekta:
– poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost;
– ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost;
– opolnomočiti ranljive ciljne skupine;
– vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);
– okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti idr.

Prednostne osi:
9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe:
9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja:
9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Projekt poteka v okviru Opertivnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Skupna točka ponuja brezplačne vsebine in dejavnosti:
– neformalno druženje in srečevanje
– informiranje obiskovalcev in uporabnikov
– dnevne medgeneracijske dejavnosti
– vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti vseh generacij in družbe
– delavnice s področja socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc
– vsebine, namenjene starostnikom (IKT, prenos znanja, gibanje…)
– vsebine namenjene lažjemu socialnemu vključevanju otrok in mladih
– vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc
– počitniški tabori in dejavnosti za otroke in mlade ter občasno varstvo otrok
– vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja
– organizacija in vodenje skupin za samopomoč
– izobraževalne in praktične delavnice (ročne spretnosti, ustvarjalne delavnice)
– vsebine za razvoj pismenosti
– podjetniške delavnice

PROGRAMI PO LOKACIJAH

Praznična knjižica spominov: KLIK ZA PRENOS